Informace z Místní skupiny BABICE, leden 2015

V měsíci lednu bylo uskutečněno několik akcí, které byly zaměřeny pro naše rybáře.

První akcí byl výběr povolenek a sumářů za uplynulý rok a opětovné upozornění, jak tyto sumáře vyplňovat. Rok co rok se potýkáme s nedostatkem pochopení rybářů, kteří tyto doklady řádně nevyplňují. Jako opatření bychom rádi dali na naše stránky vzor řádně vyplněného sumáře.

Dále jsme byli nuceni doplnit výbor novým členem, jelikož nám jeden z členů výboru náhle zemřel. Věřte, že tyto řádky se mě nepíší zrovna lehce. Odešel nám náš společný kamarád, přítel a v neposlední řadě sportovní rybář FRANTIŠEK KAŠNÝ. Samozdřejmě jsme ho byli doprovodit na poslední cestě a řádně uctili jeho památku.

Tudíž za Františka Kašného nastoupil Jiří Gottvald a všichni doufáme, že nás Jirka nezklame.

Jak jistě všichni víte, že 24. ledna byl uskutečněn výdej povolenek. Po zkušenostech z tohoto výdeje, bychom byli rádi, aby výdej probíhal celý den. Již dnes Vám mohu slíbit, že příští rok 2016 to tak proběhne. Rád bych se ještě zmínil o tomto výdeji, neboť jsem si vyslechl hodně kritiky. Prosím Vás buďte soudní a uvědomte si, že Ti lidé kteří Vám tyto doklady vydávají jsou taky lidé. Taky potřebují nějakou přestávku, něco sníst, odejít na WC apod. Dělají to pro Vás.

Važme si jejich práce a usnadněme jim to třeba jenom svým chováním.

Byly zahájeny brigády na Uhliskách, i když bychom se měli zapojit i do brigád, které probíhají současně na rybochovném zařízení na staroměstských Loukách. Já vím, těžko se to některým chápe, ale uvědomte si že jsme součástí MRS, o.s. MO UH. HRADIŠTĚ a na této akci bychom se měli taky podílet.

V neposlední řadě byl ještě zahájen KROUŽEK MLADÝCH RYBÁRŮ. Tento kroužek bude probíhat od 25. ledna do konce dubna 2016.

Další informace budou aktualizované na konci měsíce února.

 

S pozdravem Petrův Zdar! 

 

předseda MS BABICE, Jan Pištěk    

 

Fotogalerii z naší činnosti najdete na linku: Fotogalerie z Místní skupiny BABICE, leden 2015                                                            
                        

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk