II. místo družstva našich muškařů na divizním přeboru v muškaření MRS 2009

Vážení přátelé Petrova cechu, dne 6.6.2009 se uskutečnil divizní přebor v muškaření MRS, kterého se zúčastnili i zástupci naší MO MRS Uherské Hradiště. Soutěže se zúčastnili závodníci Miloš Kyas, Stanislav Hasník a Tomáš Bukvic. Technické zabezpečení a servis pro družstvo měl na starost Radek Knap, který byl zároveň také náhradníkem, pozorovatelem i fotografem.


Tato čtveřice vyrazila z Uherského Hradiště před čtvrtou hodinou ranní směr Oslavany. Sraz závodníků byl na louce pod obcí Nová Ves, kam jsme dorazili po 6. hodině ranní. Zde jsme se setkali s přáteli se kterými nás pojí dlouholeté přátelství. Po krátké kuřácké přestávce a obhlídce řeky Oslavy přišla na řadu prezentace závodníků. Po vybavení nutných formalit (koupě registrační známky a startovného) proběhlo krátké seznámení s revírem, výklad pravidel a oficiální zahájení. Poté se šli členové našeho týmu vystrojovat a vyzbrojovat. Mezitím probíhalo losování sektorů a úseků pro I. i II. kolo, kterým členové našeho týmu pověřili Radka Knapa. A jak se ukáže později měl celkem šťastnou ruku.

Po losování proběhl odchod na závodní úseky + příprava na I. kolo. Sektor A + B se nacházel v k.ú. obce Nová Ves, takže zde závodníci došli po svých (Miloš Kyas a Tomáš Bukvic). Sektor C se nacházel v blízkosti centra městečka Oslavany, takže zde bylo nutné člena našeho týmu odvézt autem. V prvním kole sektor C (úseky 2,7) připadl na Stanislava Hasníka. A Standa opravdu nezklamal. Po I. kole závodu se stal jeho suveréním vítězem, kdy měl na kontě celkem 36 ryb o váze větší než 6 kg což byl mimořádný výsledek. Po prvním kole byli tedy v jednotlivcích na prvním místě Standa Hasník a třetí v pořadí Miloš Kyas. V mužstvech byl náš tým na druhém místě. Po I. kole tedy výsledek jako hrom, ale zbývalo ještě II. kolo a druhý los již pro nás nebyl tak příznivý. Na krátké poradě před začátkem druhého kola jsme si řekli, že úspěchem bude, když nikdo nebude mít 0 a celkové umístění do 5 místa. Výhodou bylo, že nás nic nesvazovalo a spíše jsme mohli překvapit. Přesto byla na všech členech týmu patrná malá nervozita a touha po dobrém umístění.

Ve druhém kole připadl sektor A + B na Miloše Kyase a Stanislava Hasníka. Přesun na sektor C (úseky 4,10) čekal tentokrát na Tomáš Bukvice. Úsek 10 byl velmi těžký, neboť se jednalo o olej s nízkým stavem vody, ale i tak se Tomášovi podařilo na tomto úseku za 90 minut ulovit 8 ks ryb. Po přemístění na další úsek Tomáš výsledek ještě doplnil na finálních 17 ryb přes 2,2 kg, což byl taktéž mimořádný výsledek uvážíme-li, že se tak dělo za husté přeháňky s bouřkou. Po příjezdu na základnu a rozmluvou s ostatními členy týmu panovala naděje, že do 5 místa by to tentokrát mohlo stačit, neboť i ostatní členové týmu neměli zrovna nejlehčí úseky, ale důležité bylo, že neměl nikdo nulu.


V průběhu oblékání do "civilu" a úklidu vercajku do auta již probíhalo sčítání výsledů, které se následně vylepilo na zadní sklo osobního auta. Proto jsem zůstal jako omráčený, když jsem se z výsledkových listin dozvěděl, že muškařský tým MO MRS Uherské Hradiště skončil celkově na krásném II. místě, což je v historii této soutěže dosud nejlepší umístění.

Po předání pohárů a diplomů členům našeho týmu proběhlo společné fotografování a taktéž blahopřání mezi jednotlivými vítěznými týmy. Zbývá ještě dodat, že Standa Hasník ještě obdržel cenu za největší ulovenou rybu, kterou byl Jelec tloušť o celkové délce 40,7 cm.

Po delším loučení jsme se rozjeli směrem k domovu, kdy jsme ještě tento úspěch krátce zapili v hospodě v Nové Vsi. Domů jsme všichni dorazili vyčerpaní, ale šťastní, vědomi toho, že příští rok bychom se zase všichni rádi sešli.

Radek Knap

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk