Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v obrazech

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 25.3.2012 proběhla v nově zrekonstruovaném kině Hvězda v Uherském Hradišti 100. VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště.

Schůze se zúčastnilo cca 120 členů. Na úvod této slavnostní schůze byl promítnut černobílý archivní snímek z roku 1954 s názvem "Stavíme rybník", který mapuje výstavbu rybníků na našem rybochovném zařízení ve staroměstkých Loukách. Tak jako každý rok i tentokrát se naší VČS zúčastnil předseda MRS, o.s. Ing. Rudolf Milerski CSc. Jedním z bodů této VČS byla i volba kandidátů do orgánů MRS, o.s. MO Uherské Hradiště, na léta 2012-2016. Navržení kandidáti byli potom hlasováním zvoleni.

 

Složení nového výboru dle abecedy je následující:

1. Batušek Karel

2. Čaja Milan

3. Grebeníček Ladislav

4. Kieryk Vojtěch

5. Kyas Miloš

6. Ing. Mahr Jiří

7. Ing. Mrkvan Ferdinand

8. Ing. Štěpanovič Milan

9. předseda z MS Babice - Býček Milan

 

Náhradníci:

1. Knap Radek

2. Ing. Skovajsa Adam

 

KRK při MRS, o.s. MO Uherské Hradiště: 

1. Bukvic Tomáš

2. Hasník Stanislav

3. Kieryk Tomáš

4. Skovajsa Evžen

5. Ing. Štěpán Pavel

 

Dalším bodem bylo také ocenění významných a zasloužilých členů naší MO. Velmi bohatá byla tentokrát také diskuze. Na veškeré dotazy byla všem tázajícím dána fundovaná odpověď, a to jak členy výboru, tak i předsedou MRS. Škoda jen, že účast členské základny byla tak nízká, už i vzhledem k významnému výročí naší MO. Ale s tímto problémem se nepotýká jen naše MO, ale i drtivá většina ostatních v rámci MRS i ČRS. Na níže uvedeném linku se můžete podívat na několik snímků z této schůze.

 

Text i foto: Radek Knap, březen 2012 

 

Fotogalerie z VČS 2012

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk