Trénink

Postup pro registraci termínů tréninků na závodním úseku tratě

14. ME v LRU plavaná 2008

Organizační výbor 14. ME oznamuje , že individuální tréninky pro reprezentační družstva budou na závodní trati umožněny v termínu od 29.3.2008 do 29.5.2008

Termín pro trénink družstva si prosím rezervuje písemně , písemného oznámeni a následné potvrzené registrace. Vedoucí družstva oznámí organizačnímu výboru ME elektronickou zprávou, zvolený termín tréninku alespoň s 3 týdenním předstihem . Zpráva musí obsahovat tyto údaje :

- časové vymezení potřeby tréninku družstva na závodní trati (od – do)

- počet osob (závodníků), kteří se tréninku zúčastní a ty, pro které bude nutné zajistit státní rybářské lístky pro ČR a povolenky k rybolovu pro vody MP na revírech MRS

- každá osoba jež bude provádět sportovní rybolov na závodním úseku řeky Moravy a není držitelem státního rybářského lístku ČR ,vyplní na místě po příjezdu žádost o jeho vystavení a poté mu bude obratem vyřízen SRL ČR. .

-

V předstihu před příjezdem uvědomí vedoucí družstva formou e.mailové zprávy na shodnou elektronickou adresu

e-mail: ech2008@centrum.cz

organizátory o dni a hodině příjezdu na závodní trať . Je dále odpovědný za vyzvednutí ČR licencí (státního rybářského lístku) a povolenky k rybolovu pro osoby ze seznamu.

K vyzvednutí již připravených dokladů musí vedoucí družstva předložit shodný počet rybářských licencí příslušné země s níž do ČR přijíždějí a uhradí

100,- Kč za licenci/osoba/rok (5 EUR)

1.000,- Kč za povolení k rybolovu/osoba/týden (40 EUR)

Soubory ke stažení

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk