Představuje se Vám MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se dozvíte něco více o činnosti MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice.
 

Činnost Moravského rybářského svazu, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice

 

Možná si říkáte, co to je ta zkratka MS Babice? O jaké seskupení lidí se jedná? Kde působí? Kdo ho reprezentuje? Tak pokud si přejete znát odpovědi na předešlé otázky, čtěte dál, kde se dozvíte vše podstatné.

 

Od založení naší místní skupiny (MS) v Babicích uběhla již hezká řádka let .Vznikla v roce 1992. Naše MS Babice sdružuje rybáře a rybářky i z okolních vesnic: Huštěnovice, Kudlovice, Traplice, Jankovice, Sušice a Košíky. K prosinci 2009 máme celkem organizováno 228 členů a členek. Tento počet se, ale  každý rok mírně mění. Je nás opravdu hodně a to počítám i naši mládež. V čele naší MS Babice se vystřídala spousta ochotných členů, kteří odvedli dobrou práci, ze které se mohli těšit nejen oni samotní, ale i běžní občané.

 

Dne 15.3. 2009 v 8:00 se uskutečnila Výroční členská schůze MS Babice. Na této schůzi byli zvoleni noví členové výboru MS Babice, a to s působností na 4 roky.

 

Součastné složení výboru MRS, o.s. MO Uherské Hradiště -  MS Babice

 

 ČLENOVÉ VÝBORU

 FUNKCE

 Balcárek Marek

Brigádní referent

 Býček Milan

Předseda + Hospodář

 Ciran Ladislav

 Brigádní referent

 Dostálek Dušan

Webové stránky + informace + brig. referent

 Jurák Pavel

Brigádní referent

 Pištěk Jan

Místospředseda

 Píža Zdeněk

 Brigádní referent

 Balcárek Pavel

 Náhradník

 Maňásek Tomáš

 Náhradník

 

Nyní se krátce zmíním o sídle naší skupiny a tím je rybářská klubovna na fotbalovém hřišti. Mohu s radostí konstatovat, že práce kterou jsme tam odvedli, má ve svém výsledku velký význam pro všechny naše členy. Dělo se tak i za nemalého finačního přispění našeho obecního úřadu, kterému ještě jednou tímto děkujeme. Po realizaci klubovny bylo dále přikročeno k jejímu vybavení novým nábytkem na který nám přispěla MO Uherské Hradiště. Pro zkvalitnění výuky mladých rybářů jsme dále zakoupili DVD přehrávač, televizi a počítač. Každý rok se snažíme provádět kurz pro mladé žadatele o rybářský lístek. V rybářském kroužku se mladí adepti Petrova cechu učí poznávat ryby, rostliny a jiné živočichy spojené s vodou. Musí také dobře porozumět rybářskému řádu a také si musí osvojit nejdůležitější rybářské způsoby lovu. Apel klademe především na to, aby se budoucí rybářky a rybáři uměli chovat v přírodě a zaroveň ji také uměli chránit. Všechny tyto znalosti a dovednosti potřebují mladí adepti k závěrečným testům. Vyvrcholením celého kurzu jsou pak rybářské závody pro mládež „Zlatá udice". Tam si kluci, ale i děvčata vyzkoušejí, jak jim jde samotný lov v praxi. Vedoucí kurzu spolu se členy výboru jim poté nachystají malé občerstvení ve formě opečených špekáčků a rozdají jim jejich první rybářské doklady. Ty dětské tváře bych Vám přál vidět. Ta radost, že něco sami dokázali. Dále ve spolupráci se ZŠ Babice pořadáme v jarních měsících akci „DEN ZEMĚ", což znamená, že provádíme úklid břehů na našich rybářských revírech .

 

Dále se krátce zmíním o malém rybochovné zařízení, kterému říkáme „Příkopák" a brigádnické činnosti. I když jsme dosud rybochovnému zařízení věnovali mnoho práce, stále nejsme na konci a je pořád co upravovat. MS Babice byly přiděleny do brigádnické péče následující revíry: Babice I., Babice II., Uhliska a Výrovka. V zimním období například provádíme drobné prořezávky porostů kolem vody. Děje se tak na základě povolení Povodí Moravy s.p., které nám určí, co můžeme a nemůžeme odstranit. Vždyť jde  i o bezpečnost Vás občanů, kteří se procházíte po březích slepých ramen Moravy. Další důležitou činností v zimním období, kterou musíme provádět je i sekání ledů. Je to činnost náročná na čas i na práci s tím spojenou. O bezpečnosti nemluvě. Vezměte si, že ledaři - tak je nazýváme, musí v období, kdy mrzne chodit každý druhý den obnovovat vysekané díry, aby se k rybám dostalo světlo a aby měl kudy unikat plyn, který by mohl rybí obsádce velmi uškodit. V součastné době máme také mnoho stromů poničených ať už přírodou, nebo v poslední době i činností bobrů, kteří se u nás činí. Musíme dát také  prostor i mladým stromům, které se tlačí na světlo, proto jsme i ty začali obalovat proti okusu  bobrů. Ale jsou i další činnosti, jako výsadba ryb, kontrola čistoty vod, krmení na rybochovném zařízení atd.

 

Pro naše rybáře každoročně pořádáme rybářské posezení spojené se závody o největší úlovek. Zde se sejdou kamarádi u ohně a při poslechu hudby si vyprávějí, co se za poslední rok událo.

 

Ona rybařina není jenom o tom, že dojdete k vodě, nahodíte pruty a čekáte, co ulovíte. Je to spousta činností, které jsem se Vám krátce snažil přiblížit a popsat.

 

Pokud máte zájem získat bližší informace, tak můžete navštívit naše webové stránky, které jsou umístěny na odkazu:

 

http://www.rybariuhbabice.estranky.cz/

 

Najdete zde bohaté fotogalerie, které například zachycují naše revíry, soutěže mladých rybářů, vysazování ryb, ale i další aktuality včetně brigádnické činnosti.

 

Na závěr bych chtěl poděkovat výboru Moravského rybářského svazu, o.s. MO Uherské Hradiště se kterým velmi dobře a těsně spolupracujeme, dále OÚ Babice a dále všem těm, kteří se nějak zasloužili o naši součastnou úroveň MS. S dojetím také vzpomínáme na naše zemřelé členy.

 

S blížícími se svátky mně dovolte, abych ještě všem popřál krásné prožití Vánoc a do nového roku hodně zdraví, optimismu a nezbytné dávky štěstí.

 

Petrův Zdar!

 

Milan Býček

předseda MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice

člen výboru MRS, o.s. MO Uherské Hradiště

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk