Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v obrazech

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 29.3.2015 proběhla v kině Hvězda v Uherském Hradišti 103. VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště. Prezence členů probíhala ve foyer kina od 7:20 hodin.

Schůze se letos zúčastnilo 83 členů a 17 členů se omluvilo, což je velmi nízké číslo. Vloni se VČS zúčastnilo 112 členů a 22 členů se omluvilo. Možným vysvětlením mohlo být i to, že ze soboty na neděli proběhla změna zimního na letní čas. Částečnou útěchou může být jen to, že z okolních MO, byla u té naší nejvyšší účast.

Tak jako každý rok se naší VČS tradičně zúčastnil předseda MRS, o.s., Ing. Rudolf Milerski CSc. Schůzi řídil místopředseda MO Milan Býček.


Chvíli po osmé hodině ranní proběhlo zahájení a schválení programu VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště. Po volbě mandátové a návrhové komise přednesl zprávu o činnosti organizace na rok 2014 přítel předseda Milan Čaja. Na úvod retrospektivní formou připomněl loňskou situaci ohledně situace nespokojených členů. Oproti minulému období se velmi pozitivně vyjádřil k činnosti hospodářského odboru v roce 2014, kde došlo k velkému posunu dopředu pod vedením nového hospodáře přítele Martina Hrabince. Ve své zprávě se neopoměl dotknout práce a problémů na každém z úseků činnosti organizace. Vyjádřil se také k aktuální situaci ohledně Topolné. Dále ve zprávě seznámil přítomné s jasnými úkoly výboru MO do konce volebního období.


Zprávu hospodáře z činnosti úseku v roce 2014 přečetl v zastoupení (hospodář Martin Hrabinec se nemohl z pracovních důvodů dostavit) předseda naší MO přítel Milan Čaja. Zprávu o ekonomickém stavu MO přednesl přítel ekonom Vojtěch Kieryk. Zejména přítomné seznámil se stavy jednotlivých účtů organizace, účetní uzávěrkou a návrhem rozpočtu na rok 2015. Organizace si po ekonomické stránce vede dobře a je prosta všech finančních závazků. Jako poslední v pořadí svou zprávu přednesl předseda KRK organizace přítel Stanislav Hasník. Posléze přednesl návrh usnesení VČS místopředseda naší MO přítel Milan Býček.

 
Poté byla zahájena diskuze. Takřka veškeré dotazy směřovaly na předsedu naší MO Milana Čaju a dále na předsedu MRS, o.s., Ing. Rudolfa Milerského CSc.Tradičně každý rok se opakuje dotaz ohledně lovu 24 hodin NONSTOP na revírech MRS. Na všechny dotazy bylo uspokojivě odpovězeno předsedou MO i předsedou MRS.

 

Přijetí usnesení z VČS bylo následně schváleno hlasováním všech přítomných.


VČS skončila ve 10:30 hodin.

 

Fotogalerie z VČS je umístěna: ZDE

 

Radek Knap, člen výboru MRS, o.s. UH. Hradiště, webmaster www.rybaruh.cz 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk