Důležité upozornění pro členskou základnu

Vážení přátelé Petrova cechu, v měsíci březnu tohoto roku proběhl aktiv Rybářské stráže (RS) naší MO, kterého se zúčastnili i členové profesionální RS Moravského rybářského svazu.
Výbor MO MRS Uherské Hradiště upozorňuje členskou základnu na některé důležité skutečnosti, které byly na aktivu diskutovány a na které bude v tomto roce RS klást důraz. Jedná se hlavně o různé dodatky pro jednotlivé rybářské revíry, které jsou uvedeny v Bližších podmínkách pro vody MP.

Mimo jiné také:

 

1.  Na velké většině MP revírů je to stanovení mezi míry u kapra 45 - 70cm, (na vodách naší MO platí tato    výjimka až od roku 2010).

 

2. Lov nástražních rybek do čeřínku:

  • je povolen v době od 16. června do 31. prosince. Uživatel rybářského revíru může vymezit místa, kde je lov čeřínkem povolen. Zákaz lovu čeřínkem je v popisech revírů vysloveně uveden

 

  • nástražní rybky, jejichž lov není vázán nejmenší délkou (hrouzek obecný, ouklej, ježdík obecný, okoun, slunka atd.) mohou být loveny ručními čeřínky s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1 m2. Ostatní druhy ryb nesmí být tímto způsobem loveny.

 

  • při lovu čeřínkem nesmí být pruty (udice) nastraženy

 

  • mládež do 15 let nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.

 

3. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence

  • Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen záznam) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

 

  • V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být pouze 2 kusy uvedených ryb: štika, candát, sumec, amur, bolen nebo jejich kombinace. Úlovek kapra je omezen na 1 kus denně (je možná kombinace s 1 kusem z druhů výše uvedených ryb). Po ulovení a ponechání si 2 kusů uvedených ryb nebo 1 kusu kapra a 1 kusu uvedené ryby, končí denní lov, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

 

  • Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov, přisvojit jen 3 kusy lososovitých ryb včetně lipana, nebo jejich kombinaci. Po ulovení a přisvojení si 3 kusů lososovitých ryb včetně lipana, končí denní lov, i když nebylo dosaženo maximální povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk