Poznatky z letošních dvou výdejů povolenek

V letošním roce se první dva výdeje povolenek podstatně lišily oproti výdejům v minulých letech. Výdeje probíhaly současně ze dvou stanovišť.

Netvořily se žádné fronty, což naši členové a členky přijali s povděkem, neboť hlavně všichni ušetřili čas. Aby se však mohly výdeje uskutečnit v této podobě, tomu předcházelo hodně práce.

 

Po skončení loňských výdejů se výbor naší MO rozhodl, že musíme provést kvalitativní změnu, která by podstatně zrychlila způsob výdejů povolenek pro naše členstvo. Nejprve se provedla analýza, jak výdeje probíhají v jiných MO a jaký slouží SW pro výdeje. Velká většina našich MO používá pro výdeje software MORS. Naše MO používá software, který před mnoha lety vytvořil bývalý jednatel naší MO Ing. Ferdinand Mrkvan. Zjistili jsme, že program MORS má v podstatě ty funkcionality, jako náš program. Jedinou výhodou MORSu je snad, že se změny revírů dají aktualizovat importem souboru, který je možné si stáhnout ze stránek www.mrsbrno.cz. Ale změn nebývá mnoho a tyto lze v našem SW snadno zeditovat. Navíc pokud bychom chtěli přejít na MORS, tak bychom ho museli koupit, což není levná záležitost a dále provést složitý import dat a v neposlední řadě si na něj zvyknout, čili naučit se ho pořádně obsluhovat. Bohužel, však tento program není schopen pracovat z více míst, to znamená, lze ho provozovat jen z jedné stanice. Nákup MORSu byl tedy výborem zamítnut, neboť výbor v něm neshledal žádný kvalitativní přínos.

 

Zároveň výbor zadal úkol Radku Knapovi, aby oslovil Ing. Ferdinanda Mrkvana, tvůrce našeho dosavadního programu, zdali by nebylo možné program upravit pro výdeje z více míst a zároveň ho zmodernizovat, dle požadavků které zadal výbor (například automatické zobrazování členů, kteří mají nárok na povolenku, kterou hradí MO, atd.). Celkem proběhlo 7 společných setkání, někdy i za účasti předsedy MO pana Milana Čaji, kde se prováděla podrobná analýza, testy, atd. Ing. Mrkvan samozřejmě musel program celkově přepracovat, čímž strávil taktéž dlouhý čas navíc. Ale společné úsilí všech nakonec dospělo k tomu, že naše MO má v rámci MRS vlastní software, který umí pracovat v síťovém prostředí a to až z 9 míst současně. Z každé stanice se přistupuje na jedno místo (server), kde je umístěn program a to vše ON-LINE. Poprvé jsme program vyzkoušeli v ostrém provozu 8.1.2016 a fungoval bez problémů, proběhly jen jeho nepatrné úpravy na základě reálného provozu.

 

Tato funkčnost našeho programu, však zvyšuje požadavek na počet lidí, kteří jsou potřební při výdeji povolenek. Konkrétně jedna obsluha PC navíc, plus pokladník a další. Pracovali jsme na dvou počítačích.

 

V první den výdeje dne 10.1.2016 po zahájení výdeje byla počáteční fronta členů usměrňována tak, že kdo měl maximálně tři povolenky, tak šel ke stanici II., čtyři a více povolenek ke stanici I. Nemohlo se tedy již stát, jako vloni, že například přišel člen a donesl 50 povolenek najednou. Výdej sice probíhal, ale fronta za ním se jen zvětšovala, což bylo u členů chápáno tak, že výdej probíhá pomalu. Jak jsem podotkl, první dva výdeje proběhly tak, že příchozí členové se ptali, co se stalo, že není žádná fronta, což nás samozřejmě vždy potěšilo, neboť úsilí věnované k vyřešení úkolu nebylo marné.

 

Zbývá jen dodat, že ještě proběhne úprava výstupů v našem programu pro MRS a to tak, aby se výstupy shodovaly s programem MORS.

 

Fotogalerie - Výdej povolenek 10.1.2016 

 

Radek Knap, člen výboru MRS, z.s. MO Uherské Hradiště, webmaster www.rybaruh.cz

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk