Rybářský kroužek mládeže se nám úspěšně rozrůstá

I v tomto roce zdárně pokračuje výuka mladých rybářů společně s jejich rodinnými příslušníky.

Již od první schůzky, která začala 4. listopadu 2015 je o problematiku s rybářskou tématikou velký zájem. V současnosti kroužek navštěvuje 18 dětí ve věku 8 – 14 let a 9 rodinných příslušníků z řad dospělých. Kromě těchto zájemců navštěvují kroužek i mladí rybáři a jejich starší kamarádi, kteří kroužek úspěšně absolvovali v minulých letech.V kroužku se všichni postupně seznamují se všemi nástrahami, které mohou na rybáře čekat při sportovním rybolovu.

 

Samotná výuka je doplněna videoprojekcí s rybí tématikou .Daří se nám taktéž pořádat odborné přednášky, které nám poskytují odborníci zabývající se danou tématikou.

 

Před vánocemi proběhla odborná přednáška pana Horáka, který patří k předním prodejcům rybářských potřeb v našem regionu a zároveň patří k velmi dobrým sportovním lovcům kaprů a amurů.

 

V polovině měsíce ledna proběhla přednáška o muškaření, které se výborným způsobem zhostil náš člen a výborný muškař pan Tomáš Bukvic.

 

V nejbližších dnech nás čeká příprava pokrmů z ryb pod vedením profesionální kuchařky, manželky našeho hospodáře paní Hrabincové.

 

Pro velký zájem o jemnou rybařinu je připravena na 29. února přednáška o feederu, kterou nám bude přednášet jeden z nejlepších lovců na feeder v ČR, pan Tychler.

 

Vyvrcholením naší činnosti budou Dětské rybářské závody, které budou probíhat na rameni Mařacké v sobotu 23.dubna od 7:30 hod do 12:00 hodin.

 

Alan Olšák, pověřený lektor rybářského kroužku mládeže, MRS p.s., MO Uh. Hradiště 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk