Výlovy 2009

V sobotu dne 17.10. 2009 skončily výlovy na rybochovném zařízení naší MO MRS Uherské Hradiště na staroměstkých Loukách. Výlov tentokrát probíhal za velmi chladného a deštivého počasí.

Celou hospodářskou sezónu včetně výlovů má na starosti hospodářský odbor, který vede hospodář přítel Ladislav Grebeníček, zástupce (Ing. Milan Štěpanovič). Výsledky ukazují, že i letošní rok se po hospodářské stránce vydařil. Přesné výsledky budou na našich stránkách zveřejněny později. Tržní ryba byla vysazena dle zarybňovacích plánů na jednotlivé lovné revíry naší MO. Všem, kteří se v průběhu roku podíleli na hospodářské činnosti patří upřímný dík. Druhová skladba byla: Kapr, Candát, Lín, Amur.

 

Na následujích fotografiích se můžete seznámit s průběhem výlovu, které se konal 17. října 2009.

Radek Knap, říjen 2009

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk