Obnova značení na našich revírech

Vážení členové naší MO, jedním z letošních úkolů, které si stanovil MRS, o.s. za cíl, bylo obnovit, respektive provést nápravu v označení všech jeho revírů.

V rámci naší MO byla udělána inspekce po všech revírech a bylo konstatována, že stávající smaltované tabulky jsou již značně opotřebované, někdy i nečitelné a místy chybí značení úplně. Po poradě ve výboru, bylo nakonec výborem odsouhlaseno i s ohledem na cenu nechat zhotovit bílé plastové tabulky s černým popisem. Po jejich výrobě (výrobu zajišťoval nový hospodář p. Martin Hrabinec) nyní nastává úkol tabulky instalovat do všech našich revírů. Samotnou instalaci provádí místopředseda přítel Milan Býček a zástupce hospodáře Ing. Milan Štěpanovič. V současné době již byly tabulky instalovány na revírech: Babice 1,Babice 2, Uhliska, Výrovka, Blata a Koňov. Instalace na dalších revírech bude pokračovat následně do konce června tohoto roku. Věříme, že instalace těchto tabulek výrazně přispěje k identifikaci revírů nejenom pro naše členy, ale hlavně hosty z jiných MO.

 

Text: Radek Knap, foto: Milan Býček

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk