Info


Informace z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i.

Vážení přátelé Petrova cechu, níže najdete informace, které byly poštou zaslány naší MO z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno. ..
více..

Využití objektu MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v Mařaticích 852 od 1.1. 2015

Výbor MRS, o.s. místní organizace Uh.Hradiště upravil a schválil na své poslední výborové schůzi dne 1.12.2014 nové podmínky pro konání soukromých oslav od 1.1.2015...
více..

Bližší podmínky pro vody MP, P a seznam revírů MP, P v rámci Moravského rybářského svazu, p. s.

Vážení přátelé Petrova cechu, níže najdete odkazy na Bližší podmínky pro vody MP, P a seznam revírů MP, P v rámci Moravského rybářského svazu, p. s., pro rok 2016. ..
více..

Informace členské základně MO MRS Uherské Hradiště - update

Upozorňujeme naši členskou základnu, že původně připravená a avizovaná změna v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva MRS, a to zavedení mezimíry u Kapra obecného (45cm  - 70 cm) pro všechny MP revíry naší MO se odkládá..
více..

Důležité upozornění pro členskou základnu

Vážení přátelé Petrova cechu, v měsíci březnu tohoto roku proběhl aktiv Rybářské stráže (RS) naší MO, kterého se zúčastnili i členové profesionální RS Moravského rybářského svazu. ..
více..

Usnesení z VČS MRS z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště za uplynulé období

Vážení přátelé Petrova cechu, níže najdete usnesení z VČS MRS z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště za uplynulé období...
více..

Přehledy MRS z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště na našich revírech za uplynulá období

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se můžete seznámit s přehled našeho spolku. Přehledy obsahují výsledky ve sportovním rybolovu našich členů za uplynulá období...
více..

Informace o plnění brigádnické povinnosti člena pro rok 2017

Vážení členové našeho spolku, níže v příloze najdete informace o plnění brigádnické povinnosti člena pro rok 2017...
více..

Termíny výdejů povolenek a plateb členských příspěvků v roce 2017 + ceny povolenek a ostatních plateb

Vážení členové našeho spolku, níže najdete důležité informace. Všechny tyto informace najdede v přílohách...
více..

Výdeje hostovacích povolenek

Vážení hosté, členové ČRS atd., níže uvedená informace je pro všechny zájemce, kteří mají zájem si v našem pobočném spolku Uh. Hradiště, MRS,z.s. zakoupit hostovací povolenky...
více..

Formulář sumáře úlovků a docházek MRS, z.s.,p.s Uherské Hradiště

Vážení členové našeho spolku, pokud se Vám podaří ztratit čistopis sumáře úlovků a docházek pro MP nebo P vody a termín odevzdání se blíží, je možno si ho stáhnout níže...
více..

Představuje se Vám MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se dozvíte něco více o činnosti MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice...
více..

Z činnosti organizace

Leden - sumarizace, výdej povolenek, inventarizaceÚnor - výdej povolenek, sestavení plánů hospodářské činnosti na následující obdobíBřezen - příprava a  organizace VČS MO MRS UHDuben - školení mládeže a dospělých, zahájení brigádnické..
více..

Kontakty

Vážení přátelé Petrova cechu, důležité kontakty najdete na následujím odkazu:..
více..

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk